[SARP]: X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2018 roku odbędzie się X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi: PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO – INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA.

W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podejmiemy problematykę rewitalizacji i zarządzania zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.
Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w Konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 10 października br.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie.
ELWIRA MELONIK: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność i głos w dyskusji.

Załącznik:

program2018

 

 

[A&B] Architektura & Biznes – Warsztaty Studenckie

Warsztaty odbędą się we wrześniu w Rzeszowie
(4 dni, 24-27.09.2018) i w październiku w Krakowie
(4 dni, 1-4.10.2018).

Będą miały formułę ekspercką – spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: architektami, specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, urbanistami oraz urzędnikami miejskimi.

Wątkiem przewodnim będzie kultura budowania – rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych.

Celem – wskazanie ciekawych rozwiązań́ przestrzennych i architektonicznych.

Więcej na www.architekturaibiznes.com.pl