[SARP JG]: Wspólna sprawa – Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
wszyscy wokoło znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Epidemia koronawirusa spadła na nas nieoczekiwanie, a jej skutki są tragiczne w wielu obszarach naszej działalności. Zagrożone są nasze zdrowie i życie. Epidemia uderzyła w nasze firmy, w nas jako pracodawców i w nas jako pracowników. Uderzyła też w nasz majątek, ten prywatny i ten, będący naszą wspólną stowarzyszeniową własnością.

Po latach dewastacji Zamku Tuczno przez nieuczciwego najemcę, po latach zmagań sądowych o odzyskanie naszej własności, 3 lata temu, w maju 2017 r. uruchomiliśmy ponownie Dom Architekta SARP Zamek Tuczno. Przez te 3 lata odrobiliśmy straty, zamykając 2018 i 2019 r. niewielkim dochodem. Obiecująco otworzyliśmy ten rok z ambitnymi planami dalszego rozwoju. Założenia wydawały się realne do spełnienia. Świadczył o tym pakiet rezerwacji na ten rok, z licznymi dużymi imprezami i szkoleniami. Niestety epidemia uderzyła w nas boleśnie. Wszystkie imprezy od marca do lipca zostały odwołane. Zmuszeni byliśmy praktycznie zamknąć działalność Zamku.

Rozwiązaliśmy umowy o pracę z częścią załogi (z oczywistych względów kosztowych tą najbardziej doświadczoną). Osobom na umowę zlecenie zawiesiliśmy wykonanie umów. W drastyczny sposób obcięliśmy koszty. Jednakże działanie Zamku, nawet zamkniętego, generuje znaczne koszty, nie dając jakichkolwiek przychodów. Zakładamy, że epidemia skończy się w maju lub czerwcu. W zależności od sytuacji będziemy zdolni do wznowienia działalności od lipca lub sierpnia. Ciężko pracujemy nad przełożeniem niektórych rezerwacji. Jednakże Zamek musi do tego czasu przetrwać. Zamek potrzebuje pieniędzy natychmiast, bowiem brak planowych przychodów w marcu i kwietniu spowodował nagły brak płynności finansowej i niemożność realizacji lutowych, marcowych i bieżących zobowiązań (płace, dostawy, energia). Zaległości płatnicze gwałtownie rosną.


Zwracam się o pomoc w przetrwaniu.
Można to zrobić na kilka sposobów.

 1. Darowizna na rzecz Zamku – cegiełka pomocowa w dowolnej wysokości.
 2. Pożyczka – Oddziały, które dysponują jakimiś środkami mogłyby pożyczyć te
  środki Zamkowi – pożyczki na rok, 2 lata, w dowolnej wysokości. Każda
  pożyczka jest cenna.
 3. Zakup, a także rozpropagowanie wśród członków zakupu voucherów na pobyty
  w Zamku w przyszłym terminie. Proponujemy atrakcyjne ceny szczególnie dla
  członków SARP (realizacja do końca marca 2021 r.):
  Sposób zakupu voucherów jest prosty.
  Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:
  47 1020 2847 0000 1102 0160 4131
  PKO BP O. Wałcz
  Zamek w Tucznie sp. z o.o.
  78-640 Tuczno
  ul Zamkowa 1
  koniecznie z dopiskiem: VOUCHER NA USŁUGI NOCLEGOWE i adres mailowy wpłacającego
  (na ten adres będą wysyłane potwierdzenia i rozliczenia voucherów)

Rozliczenie nastąpi w momencie ustalania terminów z recepcją wg stawek jak poniżej:

1 voucher = 1 osobodoba – zawiera nocleg w pokoju standard 2-4 osobowym, lub
apartamencie, śniadanie i obiadokolację – w cenie:

 • 135,00 zł dla członków SARP, pokój standard,
 • 145,00 zł dla pozostałych osób, pokój standard,
 • 175,00 zł dla członków SARP w Apartamencie,
 • 185,00 zł dla pozostałych osób w Apartamencie,
 • 95,00 zł dzieci członków SARP w wieku 6-12 lat,
 • 105,00 zł dzieci pozostałych osób w wieku 6-12 lat dzieci do 6 lat
  bezpłatnie dzieci powyżej 12 lat jak dorośli (Podane vouchery nie mają
  zastosowania w terminach świątecznych: 24-27.12.2020, 31.12.2020-1.01.2021, 2-5.04.2021, 24-27.12.2021 i 31.12.2021-1.01.2022)

Ewentualna nadwyżka wynikająca z konkretnych rezerwacji będzie możliwa do wykorzystania w gastronomii (bez alkoholu) po cenach bieżących.
Jednocześnie przedłużamy okres wykorzystania voucherów do końca 2021 roku.
Darowizny mogą być wpłacane na to samo konto, koniecznie z dopiskiem: DAROWIZNA

W najbliższym czasie zamierzamy uruchomić stronę do sprzedaży voucherów, o czym powiadomimy odrębnie.

[SARP Częstochowa]: Rewitalizacja centrum Myszkowa – konkurs

Konkurs SARP nr 994

Gmina Myszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacjicentrum Myszkowa. W poszukiwaniu centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Miasta młodego, powstałego na początkulat 50. XX wieku poprzez połączenie kilku mniejszych osad. Miasta o bogatej historii gospodarczej.Różne przestrzenie publiczne odznaczają się wyraźnie w jego tkance: skwer, ulica, plac. Ale gdzie jest centrum?

więcej …
http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa

[SARP Wrocław]: DoFA ’20_konkurs „Przyjazna Przestrzeń Publiczna”

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. „Przyjazna Przestrzeń Publiczna”, którego celem jest promowanie wysokiej jakości dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na przestrzenie tworzone przy udziale lokalnych społeczności i tradycyjnie jest skierowana do architektów, pracowni projektowych oraz instytucji z całego Dolnego Śląska.

Konkurs będzie rozstrzygany w maju 2020 roku w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA ’20 pod hasłem przewodnim „OTWARTE MIASTO”.

Zgłoszenia (drogą elektroniczną) przyjmujemy do 24 stycznia do godz. 15.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl

Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną opublikowane w katalogu DoFA ’20 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-20-konkurs-przyjazna-przestrzen-publiczna

[SARP ZG]: Konkurs Muzeum Lublin

Konkurs SARP nr 991  

Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

W ramach istniejącej historycznej struktury pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak też nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekuje się przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wnętrz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji stałej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, harmonogram konkursu oraz inne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum.